Oversiktsbilde av byggeprosjekt

Vi utfører

 • Tomteakvisisjon
 • Kapasitetsvurderinger
 • Budsjettering/kalkyler
 • Leder reguleringsplan- og prosjekteringsarbeid
 • Fører forhandlinger og inngå avtaler
 • Organiserer Single Purpose Selskap
 • Utarbeider investeringssøknader - Finansiering
 • Gjennomfører infrastruktur frem til byggeklare tomt

Om oss

Tomtepartner Norge AS er et eget selskap i BP Gruppen Norge AS

BP Gruppen Norge AS er, gjennom sine selskaper Bolig Partner AS, Archihus AS, Skalahus AS og Horisont AS, en erfaren boligutvikler med snart 30 års erfaring fra bransjen. Selskapet er en komplett samarbeidspartner innen tomte- og eiendomsutvikling, og har både den viktige fagkunnskapen og de rette produktene for å lykkes.

Hele konsernet har en solid vekst, og for å fortsette denne så er tilgangen på nye tomter særlig viktig. Med bakgrunn i dette så er eiendomsutvikling samlet i et eget selskap, Tomtepartner Norge AS. Selskapet eies 100 prosent av BP Gruppen Norge AS

Tomtepartner Norge har to avdelinger, en for region Vest og en for Øst, som jobber med tomteutvikling, prosjektering- og prosjektledelse. Vi ønsker å utnytte den store fagkunnskapen som selskapet besitter ved kommersielt å være en aktør i det større prosjektmarkedet.

En komplett partner

Avdelingene ønsker å være medspillere og samarbeidspartnere for grunneiere som har en tomte eller tomteområde som de ønsker å få realisert, tomteutviklere med tilgang på byggeområder og andre firmaer som driver med prosjektutvikling.

Her møter du ansatte som har forståelsen for de politiske prosessene og som har det nødvendige nettverket som må til for å kunne utvikle områder fra bunnen av slik at prosjektidéen blir i tråd med grunneierne og politikernes sine ønsker for fremtidens boligutvikling.

Vi gjennomfører ofte prosjektene i felles Single Purpose-selskap og har opparbeidet god erfaring med dette. I slike selskap har vi samarbeidet med mange aktører, alt fra konkurrenter, entreprenører, grunneiere til investorer.

Prosjekter

Referanseprosjekter

Slåseterlia

Slåseterlia

Slåseterlia, 2652 Svingvoll.

- 69 fritidstomter
- Erverv av grunn og opparbeidelse av infrastruktur
- TPN er 50% eier i single Purpose-selskapet Gausdalutbyggerne AS, sammen med Jøra Bygg AS og Flakk Investment AS

Det er ferdig opparbeidet solrike tomter med sentral beliggenhet på Skei, og ca. 65 av disse er solgt (mai 2022). Salg og oppføring av boliger via Jøra Bygg og Boligpartner Lillehammer.

Kontaktperson: Nils Erik Berge.

Hove Home

Hove Home

- 3 blokker m/ p-kjeller
- 48 leiligheter
- Totalentreprise
- TPN byggherrerolle

Skogen sør

Skogen sør

Galterudskogen, 2614 Lillehammer.

- 12 delfelt med ca. 180 boenheter
- Eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse
- Tomteerverv, reguleringsarbeid og opparbeidelse av infrastruktur utført av TPN
- Utbygger har vært Skogen 1 AS, som eies 100% av TPN

Tomtefelt som er opparbeidet trinnvis. Hovedsakelig bebygd med boliger fra Boligpartner Lillehammer.

Siste to delfelt er for salg/bygging i 2022.

Kontaktperson: Nils Erik Berge.

Kontakt oss

Region Øst

Nils Erik Berge

Nils Erik Berge

Tomtepartner Norge AS
Direktør
Eiendomsutvikling Øst
nils.berge@tpnas.no

Kompetanse og erfaring

 • Byggingeniør og driftsøkonom
 • Over 35 års erfaring i ferdighusbransjen
 • Mange styreverv i egne tomteeier-selskaper
Jon Madsen

Jon Madsen

Tomtepartner Norge AS
Seniorrådgiver, Eiendomsutvikler
Eiendomsutvikling Øst
jon.madsen@tpnas.no

Kompetanse og erfaring

 • Byggingeniør
 • Over 35 års erfaring i ferdighusbransjen
 • Flere styreverv i BP konserns tomteeierselskaper
Yngve Åkvåg

Yngve Åkvåg

Tomtepartner Norge AS
Avdelingsdirektør
Eiendomsutvikling Øst
yngve.akvag@tpnas.no

Kompetanse og erfaring

 • Bygg ingeniør
 • 15 års erfaring fra ferdighusbransjen
 • 2 års erfaring fra entreprenørbransjen på store bygg.
 • Lang erfaring med styreverv i utbyggings-selskaper

Region Vest

Øyvind Brakstad

Øyvind Brakstad

Tomtepartner Norge AS
Direktør
Eiendomsutvikling Vest
oyvind@tpnas.no

Kompetanse og erfaring

 • 12 års erfaring med bygg og eiendom
 • Leder og styreverv i tomteselskaper
Helge Sigve Wiig

Helge Sigve Wiig

Tomtepartner Norge AS
Prosjektleder
Eiendomsutvikling Vest
helgesigve.wiig@tpnas.no

Kompetanse og erfaring

 • Sivilingeniør bygg & anlegg
 • 20 års erfaring med eiendomsutvikling